ГЛИФОХЕМ

Търговско наименование ГЛИФОХЕМ
Тип хербицид
Активни вещества Глифозат 360 г/л
Производител Брокден
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ГЛИФОХЕМ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Многогодишни плевели 600 - 1000 мл/дка

Горски насаждения

Внася се преди засаждане

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Едногодишни плевели 300 - 600 мл/дка

Горски насаждения

Внася се преди засаждане

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Житни и широколистни плевели 500 - 1000 мл/дка

Ливади и пасища (за регенериране)

Внася се през цялата вегетация

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Житни и широколистни плевели 300 - 1000 мл/дка

Противопожарни просеки​

Внася се през цялата вегетация

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Пшеница Едногодишни плевели 300 - 600 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Пшеница Многогодишни плевели 600 - 1000 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Ечемик Едногодишни плевели 300 - 600 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Ечемик Многогодишни плевели 600 - 1000 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Ръж Едногодишни плевели 300 - 600 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Ръж Многогодишни плевели 600 - 1000 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Тритикале Едногодишни плевели 300 - 600 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Тритикале Многогодишни плевели 600 - 1000 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Овес Едногодишни плевели 300 - 600 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Овес Многогодишни плевели 600 - 1000 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Маслина Житни и широколистни плевели 300 мл/дка

Внася се преди прибиране

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
 • За улесняване прибирането на реколтата
7 дни
Маслина Житни и широколистни плевели 300 - 1000 мл/дка

Необработваеми площи-напоителни канали, пътища, насипи, краища на канавки и култури

Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се през цялата вегетация

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.