ГЛИФОХЕМ

търговско наименование ГЛИФОХЕМ
тип хербицид
Активни вещества глифозат 360 г/л
производител Брокден
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ГЛИФОХЕМ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
многогодишни плевели600 - 1000 мл/дка

Горски насаждения

Внася се преди засаждане

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
едногодишни плевели300 - 600 мл/дка

Горски насаждения

Внася се преди засаждане

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
житни и широколистни плевели500 - 1000 мл/дка

Ливади и пасища (за регенериране)

Внася се през цялата вегетация

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
житни и широколистни плевели300 - 1000 мл/дка

Противопожарни просеки​

Внася се през цялата вегетация

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Пшеницаедногодишни плевели300 - 600 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Пшеницамногогодишни плевели600 - 1000 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Ечемикедногодишни плевели300 - 600 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Ечемикмногогодишни плевели600 - 1000 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Ръжедногодишни плевели300 - 600 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Ръжмногогодишни плевели600 - 1000 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Тритикалеедногодишни плевели300 - 600 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Тритикалемногогодишни плевели600 - 1000 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Овеседногодишни плевели300 - 600 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Овесмногогодишни плевели600 - 1000 мл/дка

Внася се преди сеитба

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
Маслинажитни и широколистни плевели300 мл/дка

Внася се преди прибиране

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
 • За улесняване прибирането на реколтата
7 дни
Маслинажитни и широколистни плевели300 - 1000 мл/дка

Необработваеми площи-напоителни канали, пътища, насипи, краища на канавки и култури

Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се през цялата вегетация

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.