МАКСИМ 025 ФС

Търговско наименование МАКСИМ 025 ФС
Тип фунгицид
Активни вещества Флудиоксонил 25 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МАКСИМ 025 ФС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Септориоза 200 мл/100 кг семена

800 мл вода (раб. р-р 1000мл)

Пшеница Фузарийно кореново гниене 200 мл/100 кг семена

800 мл вода (раб. р-р 1000мл)

Пшеница Снежна плесен 200 мл/100 кг семена

800 мл вода (раб. р-р 1000мл)

Пшеница Твърда главня 200 мл/100 кг семена

800 мл вода (раб. р-р 1000мл)

Ечемик Фузарийно кореново гниене 200 мл/100 кг семена

800 мл вода (раб. р-р 1000мл)

Ечемик Ленточна болест 200 мл/100 кг семена

800 мл вода (раб. р-р 1000мл)

Ръж Фузарийно кореново гниене 200 мл/100 кг семена

800 мл вода (раб. р-р 1000мл)

Ръж Снежна плесен 200 мл/100 кг семена

800 мл вода (раб. р-р 1000мл)

Ръж Стъблена главня 200 мл/100 кг семена

800 мл вода (раб. р-р 1000мл)

Тритикале Фузарийно кореново гниене 200 мл/100 кг семена

800 мл вода (раб. р-р 1000мл)

Тритикале Твърда главня 200 мл/100 кг семена

800 мл вода (раб. р-р 1000мл)

Тритикале Снежна плесен 200 мл/100 кг семена

800 мл вода (раб. р-р 1000мл)

Овес Фузарийно кореново гниене 200 мл/100 кг семена

800 мл вода (раб. р-р 1000мл)

Овес Ленточна болест 200 мл/100 кг семена

800 мл вода (раб. р-р 1000мл)

Слънчоглед Склеротиния (Бяло гниене) 600 мл/100 кг семена

900 мл вода (раб. р-р 1600мл)

Слънчоглед Сиво гниене 600 мл/100 кг семена

900 мл вода (раб. р-р 1600мл)

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.