ДИФЕНД ЕКСТРА

Търговско наименование ДИФЕНД ЕКСТРА
Тип фунгицид
Активни вещества Дифеноконазол 25 г/л
Флудиоксонил 25 г/л
Производител Глобахем н.в.
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ДИФЕНД ЕКСТРА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Фузариоза 200 мл/100 кг семена
Пшеница Твърда главня 200 мл/100 кг семена
Пшеница Вджуджаваща главня 200 мл/100 кг семена
Ечемик Фузариоза 200 мл/100 кг семена
Ръж Фузариоза 200 мл/100 кг семена
Ръж Твърда главня 200 мл/100 кг семена
Ръж Вджуджаваща главня 200 мл/100 кг семена
Тритикале Фузариоза 200 мл/100 кг семена
Тритикале Твърда главня 200 мл/100 кг семена
Тритикале Вджуджаваща главня 200 мл/100 кг семена
Овес Фузариоза 200 мл/100 кг семена
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.