Флудиоксонил

Актуални и стари регистрации на активно вещество Флудиоксонил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Бакла Сиво гниене ГЕОКС ВГ
Склеротийно увяхване ГЕОКС ВГ
Грах Сиво гниене ГЕОКС ВГ
Склеротийно увяхване ГЕОКС ВГ
Домати Сиво гниене ГЕОКС ВГ
Ечемик Ленточна болест МАКСИМ 025 ФС
Фузарийно кореново гниене МАКСИМ 025 ФС
Краставици Сиво гниене ГЕОКС ВГ
Лоза Сиво гниене ГЕОКС ВГ
Маруля Сиво гниене ГЕОКС ВГ
Склеротийно увяхване ГЕОКС ВГ
Нахут Сиво гниене ГЕОКС ВГ
Склеротийно увяхване ГЕОКС ВГ
Овес Ленточна болест МАКСИМ 025 ФС
Фузарийно кореново гниене МАКСИМ 025 ФС
Пипер Сиво гниене ГЕОКС ВГ
Пшеница Септориоза МАКСИМ 025 ФС
Снежна плесен МАКСИМ 025 ФС
Твърда главня МАКСИМ 025 ФС
Фузарийно кореново гниене МАКСИМ 025 ФС
Ръж Снежна плесен МАКСИМ 025 ФС
Стъблена главня МАКСИМ 025 ФС
Фузарийно кореново гниене МАКСИМ 025 ФС
Слънчоглед Сиво гниене МАКСИМ 025 ФС
Склеротиния (Бяло гниене) МАКСИМ 025 ФС
Спанак Сиво гниене ГЕОКС ВГ
Склеротийно увяхване ГЕОКС ВГ
Тиквичка Сиво гниене ГЕОКС ВГ
Тритикале Снежна плесен МАКСИМ 025 ФС
Твърда главня МАКСИМ 025 ФС
Фузарийно кореново гниене МАКСИМ 025 ФС
Фасул Сиво гниене ГЕОКС ВГ
Склеротийно увяхване ГЕОКС ВГ
Ягода Сиво гниене ГЕОКС ВГ