ТЕБСЕМ

Търговско наименование ТЕБСЕМ
Тип фунгицид
Активни вещества Тебуконазол 25 г/л
Производител Шарда
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТЕБСЕМ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Снежна плесен 120 мл/100 кг семена

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

Пшеница Твърда главня 120 мл/100 кг семена

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

Пшеница Фузариоза 120 мл/100 кг семена

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

Ечемик Ленточна болест 120 мл/100 кг семена

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

Ечемик Снежна плесен 120 мл/100 кг семена

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

Ечемик Фузариоза 120 мл/100 кг семена

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

Ръж Снежна плесен 120 мл/100 кг семена

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

Ръж Твърда главня 120 мл/100 кг семена

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

Ръж Фузариоза 120 мл/100 кг семена

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

Овес Снежна плесен 120 мл/100 кг семена

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

Овес Твърда главня 120 мл/100 кг семена

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

Овес Фузариоза 120 мл/100 кг семена

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.