АУСТРАЛ ПЛЮС

търговско наименование АУСТРАЛ ПЛЮС
тип инсектицид
Активни вещества флудиоксонил 10 г/л
тефлутрин 40 г/л
производител Синжента
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АУСТРАЛ ПЛЮС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаОбикновен житен бегач500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

Пшеницателени червеи500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

ПшеницаСепториоза500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

ПшеницаТвърда главня500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

Пшеницафузариоза500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

ЕчемикОбикновен житен бегач500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

Ечемиктелени червеи500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

Ечемикленточна болест500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

Ечемикфузариоза500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

РъжОбикновен житен бегач500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

Ръжтелени червеи500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

Ръжфузариоза500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

ТритикалеОбикновен житен бегач500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

Тритикалетелени червеи500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

ТритикалеСепториоза500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

ТритикалеТвърда главня500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

Тритикалефузариоза500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

ОвесОбикновен житен бегач500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

Овестелени червеи500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

Овесфузариоза500 мл/100 кг семена

Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)
Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.