тефлутрин

препарати съдържащи тефлутрин и други активни вещества