тефлутрин

препарати съдържащи само тефлутрин

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи тефлутрин и други активни вещества