ЮНТА КУАТРО ФС

търговско наименование ЮНТА КУАТРО ФС
тип фунгицид
Активни вещества протиоконазол 33.3 г/л
тебуконазол 6.7 г/л
имидаклоприд 166.7 г/л
клотианидин 166.7 г/л
производител Bayer
Категория на употреба първа професионална

Регистрации на препарата ЮНТА КУАТРО ФС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаПраховита главня160 мл/100 кг семена

Работен разтвор - 820 мл

Сеитбата на третирани семена се разрешава от септември до декември (включително);

ПшеницаТвърда главня160 мл/100 кг семена

Работен разтвор - 820 мл

Сеитбата на третирани семена се разрешава от септември до декември (включително);

Пшеницафузарийно кореново гниене160 мл/100 кг семена

Работен разтвор - 820 мл

Сеитбата на третирани семена се разрешава от септември до декември (включително);

ПшеницаОбикновен житен бегач160 мл/100 кг семена

Работен разтвор - 820 мл

Сеитбата на третирани семена се разрешава от септември до декември (включително);

Пшеницашведска муха160 мл/100 кг семена

Работен разтвор - 820 мл

Сеитбата на третирани семена се разрешава от септември до декември (включително);

Пшеницателени червеи160 мл/100 кг семена

Работен разтвор - 820 мл

Сеитбата на третирани семена се разрешава от септември до декември (включително);

ПшеницаЛистни въшки150 мл/100 кг семена

Работен разтвор - 820 мл

Сеитбата на третирани семена се разрешава от септември до декември (включително);

ЕчемикПраховита главня160 мл/100 кг семена

Работен разтвор - 820 мл

Сеитбата на третирани семена се разрешава от септември до декември (включително);

Ечемикленточна болест160 мл/100 кг семена

Работен разтвор - 820 мл

Сеитбата на третирани семена се разрешава от септември до декември (включително);

Ечемикфузарийно кореново гниене160 мл/100 кг семена

Работен разтвор - 820 мл

Сеитбата на третирани семена се разрешава от септември до декември (включително);

ЕчемикОбикновен житен бегач160 мл/100 кг семена

Работен разтвор - 820 мл

Сеитбата на третирани семена се разрешава от септември до декември (включително);

Ечемикшведска муха160 мл/100 кг семена

Работен разтвор - 820 мл

Сеитбата на третирани семена се разрешава от септември до декември (включително);

Ечемиктелени червеи160 мл/100 кг семена

Работен разтвор - 820 мл

Сеитбата на третирани семена се разрешава от септември до декември (включително);

ЕчемикЛистни въшки150 мл/100 кг семена

Работен разтвор - 820 мл

Сеитбата на третирани семена се разрешава от септември до декември (включително);