АНКОР

търговско наименование АНКОР
тип фунгицид
Активни вещества карбоксин 200 г/л
тирам 200 г/л
производител Ариста Лайфсайънс
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на АНКОР за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Гниене на семена200 мл/100 кг семена

Горски разсадници

Гниене на корени200 мл/100 кг семена

Горски разсадници

ПшеницаЗагиване на кълнове по време на поникване250 - 300 мл/100 кг семена
ПшеницаСнежна плесен250 - 300 мл/100 кг семена
ПшеницаТвърда главня250 - 300 мл/100 кг семена
ПшеницаПраховита главня250 - 300 мл/100 кг семена
ПшеницаПраховита главня300 мл/100 кг семена

При семепроизводство.

ПшеницаПраховита главня300 мл/100 кг семена

При семепроизводство.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.