ВИТАВАКС 2000

Търговско наименование ВИТАВАКС 2000
Тип фунгицид
Активни вещества Карбоксин 200 г/л
Тирам 200 г/л
Производител Ариста Лайфсайънс
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ВИТАВАКС 2000 за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Гниене на семена 200 мл/100 кг семена

Горски разсадници

Гниене на корени 200 мл/100 кг семена

Горски разсадници

Пшеница Загиване на кълнове по време на поникване 250 - 300 мл/100 кг семена
Пшеница Снежна плесен 250 - 300 мл/100 кг семена
Пшеница Твърда главня 250 - 300 мл/100 кг семена
Пшеница Праховита главня 250 - 300 мл/100 кг семена
Пшеница Праховита главня 300 мл/100 кг семена

При семепроизводство.

Пшеница Праховита главня 300 мл/100 кг семена

При семепроизводство.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.