БИОШИЛД ТОП

Търговско наименование БИОШИЛД ТОП
Тип фунгицид
Активни вещества Тетраконазол 20 г/л
Тиофанат - метил 350 г/л
Производител Суми Агро Европа Лтд
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на БИОШИЛД ТОП за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Загиване на кълнове по време на поникване 100 мл/100 кг семена

внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

Вода мл/100 кг семена – 500 мл/100 кг семена

Пшеница Мазна главня 100 мл/100 кг семена

внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

Вода мл/100 кг семена – 500 мл/100 кг семена

Пшеница Снежна плесен 100 мл/100 кг семена

внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

Вода мл/100 кг семена – 500 мл/100 кг семена

Пшеница Твърда главня 100 мл/100 кг семена

внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

Вода мл/100 кг семена – 500 мл/100 кг семена

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.