ВИНСИТ Ф

Търговско наименование ВИНСИТ Ф
Тип фунгицид
Активни вещества Флутриафол 25 г/л
Тиабендазол 25 г/л
Производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ВИНСИТ Ф за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Твърда главня 100 мл/100 кг семена
Пшеница Праховита главня 100 мл/100 кг семена
Пшеница Твърда главня 150 мл/100 кг семена

Семепроизводствен посев.

Пшеница Праховита главня 150 мл/100 кг семена

Семепроизводствен посев.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.