РЕЛЕНИЯ

Търговско наименование РЕЛЕНИЯ
Тип фунгицид
Активни вещества Мефентрифлуконазол 50 г/л
Производител BASF
Категория на употреба втора професионална

със системно действие 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на РЕЛЕНИЯ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Вджуджаваща главня 25 мл/дка

Зърнено-житни култури: пшеница (зимна, твърда), спелта, лимец, двузърнест лимец) 

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе).

  • Да се използва неразреден или разреден с вода при максимално съотношение продукт:вода - 1:7
  • Максимална сеитбена норма 25 кг/дка.

 

100 мл/100 кг семена (при сеитбена норма от 25 кг/дка)

Третираните семена да не се използват за храна или фуражни цел!

 

Пшеница Твърда главня 25 мл/дка

Зърнено-житни култури: пшеница (зимна, твърда), спелта, лимец, двузърнест лимец) 

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе).

  • Да се използва неразреден или разреден с вода при максимално съотношение продукт:вода - 1:7
  • Максимална сеитбена норма 25 кг/дка.

 

100 мл/100 кг семена (при сеитбена норма от 25 кг/дка)

Третираните семена да не се използват за храна или фуражни цел!

 

Спелта Вджуджаваща главня 25 мл/дка

Зърнено-житни култури: пшеница (зимна, твърда), спелта, лимец, двузърнест лимец) 

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе).

  • Да се използва неразреден или разреден с вода при максимално съотношение продукт:вода - 1:7
  • Максимална сеитбена норма 25 кг/дка.

 

100 мл/100 кг семена (при сеитбена норма от 25 кг/дка)

Третираните семена да не се използват за храна или фуражни цел!

 

Спелта Твърда главня 25 мл/дка

Зърнено-житни култури: пшеница (зимна, твърда), спелта, лимец, двузърнест лимец) 

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе).

  • Да се използва неразреден или разреден с вода при максимално съотношение продукт:вода - 1:7
  • Максимална сеитбена норма 25 кг/дка.

 

100 мл/100 кг семена (при сеитбена норма от 25 кг/дка)

Третираните семена да не се използват за храна или фуражни цел!

 

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.