тиабендазол

препарати съдържащи само тиабендазол

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи тиабендазол и други активни вещества