РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС

Търговско наименование РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС
Тип фунгицид
Активни вещества Тебуконазол 120 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Твърда главня 25 мл/100 кг семена

25 г/100 кг семе, до 4 л вода

Пшеница Праховита главня 25 мл/100 кг семена

25 г/100 кг семе, до 4 л вода

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.