РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС

търговско наименование РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС
тип фунгицид
Активни вещества тебуконазол 120 г/л
производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаТвърда главня25 мл/100 кг семена

25 г/100 кг семе, до 4 л вода

ПшеницаПраховита главня25 мл/100 кг семена

25 г/100 кг семе, до 4 л вода