РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС

търговско наименование РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС
тип фунгицид
Активни вещества тебуконазол 120 г/л
производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаТвърда главня25 мл/100 кг семена

25 г/100 кг семе, до 4 л вода

ПшеницаПраховита главня25 мл/100 кг семена

25 г/100 кг семе, до 4 л вода

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.