ДИФЕНД ФС

Търговско наименование ДИФЕНД ФС
Тип фунгицид
Активни вещества Дифеноконазол 30 г/л
Производител Глобахем н.в.
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ДИФЕНД ФС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Твърда главня 200 мл/100 кг семена
Пшеница Вджуджаваща главня 200 мл/100 кг семена
Тритикале Вджуджаваща главня 200 мл/100 кг семена
Тритикале Твърда главня 200 мл/100 кг семена
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.