Флутриафол

Препарати съдържащи Флутриафол и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Флутриафол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Брашнеста мана ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Ечемик Брашнеста мана ИМПАКТ 25 СК ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Кафява ръжда ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Листен пригор ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Мрежести петна ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Захарно цвекло Брашнеста мана ИМПАКТ 25 СК
Церкоспороза ИМПАКТ 25 СК
Круша Брашнеста мана ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Струпясване ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Лоза Брашнеста мана ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Овес Брашнеста мана ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Жълта Ръжда ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Кафява ръжда ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Листни петна ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Патладжан Брашнеста мана ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Пипер Брашнеста мана ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Праскова Брашнеста мана ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Пшеница Брашнеста мана БРИЗ 12,5 СК ИМПАКТ 25 СК ТЕРАНО 12,5 СК ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК ТИТАН
Жълта Ръжда БРИЗ 12,5 СК ИМПАКТ 25 СК ТЕРАНО 12,5 СК ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК ТИТАН
Загиване на кълнове по време на поникване ВИНСИТ КС
Кафява ръжда БРИЗ 12,5 СК ИМПАКТ 25 СК ТЕРАНО 12,5 СК ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК ТИТАН
Листни петна ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Праховита главня ВИНСИТ КС
Твърда главня ВИНСИТ КС
Ябълка Брашнеста мана ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Струпясване ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК
Ягода Брашнеста мана ИМПАКТ 125 СК ХЕРКУЛЕС 125 СК