Протиоконазол

Актуални и стари регистрации на активно вещество Протиоконазол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Ленточна болест РЕДИГО 100 ФС
Листен пригор ПРОТЕНДО 300 EK МЕЛВАР ПАТЕЛ 300 ЕК
Листна ръжда ПРОТЕНДО 300 EK ПАТЕЛ 300 ЕК
Мрежести петна ПРОТЕНДО 300 EK МЕЛВАР ПАТЕЛ 300 ЕК
Ръжда МЕЛВАР
Снежна плесен РЕДИГО 100 ФС
Фузарийно кореново гниене РЕДИГО 100 ФС
Фузариоза ПРАКТИС ПАУЪР ПАРАДАЙЗ МЕЛВАР КОРНПРОТЕК
Овес Ръжда ПРАКТИС ПАУЪР ПАРАДАЙЗ МЕЛВАР КОРНПРОТЕК
Фузариоза МЕЛВАР
Пшеница Жълта Ръжда ПРОТЕНДО 300 EK ПАТЕЛ 300 ЕК
Жълто-кафяви петна ПРОТЕНДО 300 EK ПАТЕЛ 300 ЕК
Кафява ръжда ПРОТЕНДО 300 EK ПАТЕЛ 300 ЕК
Листни петна ПРАКТИС ПАУЪР ПАРАДАЙЗ МЕЛВАР КОРНПРОТЕК
Петносване по плевите РЕДИГО 100 ФС
Праховита главня РЕДИГО 100 ФС
Ранен листен пригор ПРОТЕНДО 300 EK ПАТЕЛ 300 ЕК
Ръжда ПРАКТИС ПАУЪР ПАРАДАЙЗ МЕЛВАР КОРНПРОТЕК
Снежна плесен РЕДИГО 100 ФС
Твърда главня РЕДИГО 100 ФС
Фузарийно кореново гниене РЕДИГО 100 ФС
Фузариоза ПРАКТИС ПАУЪР ПАРАДАЙЗ ПРОТЕНДО 300 EK МЕЛВАР ПАТЕЛ 300 ЕК КОРНПРОТЕК
Рапица Бяло гниене ПРАКТИС ПАУЪР ПАРАДАЙЗ КОРНПРОТЕК
Склеротиния ПРОТЕНДО 300 EK ПАТЕЛ 300 ЕК
Склеротиния (Бяло гниене) МЕЛВАР
Сухо стъблено гниене ПРОТЕНДО 300 EK ПАТЕЛ 300 ЕК
Чернилка МЕЛВАР
Ръж Кафява ръжда ПРОТЕНДО 300 EK ПАТЕЛ 300 ЕК
Листен пригор ПРАКТИС ПАУЪР ПАРАДАЙЗ ПРОТЕНДО 300 EK МЕЛВАР ПАТЕЛ 300 ЕК КОРНПРОТЕК
Ръжда МЕЛВАР
Снежна плесен РЕДИГО 100 ФС
Стъблена главня РЕДИГО 100 ФС
Фузарийно кореново гниене РЕДИГО 100 ФС
Фузариоза МЕЛВАР
Тритикале Листен пригор ПРОТЕНДО 300 EK ПАТЕЛ 300 ЕК
Листни петна ПРАКТИС ПАУЪР ПАРАДАЙЗ МЕЛВАР КОРНПРОТЕК
Ранен листен пригор ПРОТЕНДО 300 EK ПАТЕЛ 300 ЕК
Снежна плесен РЕДИГО 100 ФС
Фузарийно кореново гниене РЕДИГО 100 ФС
Фузариоза МЕЛВАР
Царевица Гниене на семена ФУВЪР 300 ФС
Цветна главня ФУВЪР 300 ФС