Протиоконазол

Актуални и стари регистрации на активно вещество Протиоконазол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Ленточна болест РЕДИГО 100 ФС
Листен пригор ПРОТЕНДО 300 EK
Листна ръжда ПРОТЕНДО 300 EK
Мрежести петна ПРОТЕНДО 300 EK
Снежна плесен РЕДИГО 100 ФС
Фузарийно кореново гниене РЕДИГО 100 ФС
Фузариоза ПРАКТИС ПАУЪР ПАРАДАЙЗ
Пшеница Жълта Ръжда ПРОТЕНДО 300 EK
Жълто-кафяви петна ПРОТЕНДО 300 EK
Кафява ръжда ПРОТЕНДО 300 EK
Петносване по плевите РЕДИГО 100 ФС
Праховита главня РЕДИГО 100 ФС
Ранен листен пригор ПРОТЕНДО 300 EK
Ръжда ПРАКТИС ПАУЪР ПАРАДАЙЗ
Снежна плесен РЕДИГО 100 ФС
Твърда главня РЕДИГО 100 ФС
Фузарийно кореново гниене РЕДИГО 100 ФС
Фузариоза ПРАКТИС ПАУЪР ПАРАДАЙЗ ПРОТЕНДО 300 EK
Рапица Склеротиния ПРОТЕНДО 300 EK
Сухо стъблено гниене ПРОТЕНДО 300 EK
Ръж Кафява ръжда ПРОТЕНДО 300 EK
Листен пригор ПРОТЕНДО 300 EK
Снежна плесен РЕДИГО 100 ФС
Стъблена главня РЕДИГО 100 ФС
Фузарийно кореново гниене РЕДИГО 100 ФС
Тритикале Листен пригор ПРОТЕНДО 300 EK
Ранен листен пригор ПРОТЕНДО 300 EK
Снежна плесен РЕДИГО 100 ФС
Фузарийно кореново гниене РЕДИГО 100 ФС
Царевица Гниене на семена ФУВЪР 300 ФС
Цветна главня ФУВЪР 300 ФС