ПРОТЕЗОЛ

Търговско наименование ПРОТЕЗОЛ
Тип фунгицид
Активни вещества
Производител Шарда
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие.

SРe8 - Да не се използва на места, където има активна паша на пчели! Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност!

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПРОТЕЗОЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Ръжда 100 мл/дка

Зимна пшеница 

Внася се във фаза BBCH 30-65 Начало на удължаване на стъблото – пълен цъфтеж.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14-21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
35 дни
Пшеница Фузариоза 100 мл/дка

Зимна пшеница 

Внася се във фаза BBCH 30-65 Начало на удължаване на стъблото – пълен цъфтеж.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14-21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
35 дни
Пшеница Септориоза 100 мл/дка

Зимна пшеница

Внася се във фаза BBCH 30-59 Начало на удължаване на стъблото: – край на изкласяването.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14-21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
35 дни
Ечемик Мрежести петна 100 мл/дка

Зимен ечемик

Внася се във фаза BBCH 30-59 Начало на удължаване на стъблото – край на изкласяването.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14-21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
35 дни
Ечемик Хелминтоспориоза 100 мл/дка

Зимен ечемик

Внася се във фаза BBCH 30-59 Начало на удължаване на стъблото – край на изкласяването.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14-21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
35 дни
Ечемик Фузариоза 100 мл/дка

Зимен ечемик

Внася се във фаза BBCH 30-65 Начало на удължаване на стъблото – пълен цъфтеж.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14-21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
35 дни
Тритикале Септориоза 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30-59 Начало на удължаване на стъблото – край на изкласяването.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14-21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
35 дни
Тритикале Фузариоза 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30-65 Начало на удължаване на стъблото – пълен цъфтеж.

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14-21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.