КЛИНИК 36 СЛ

Търговско наименование КЛИНИК 36 СЛ
Тип хербицид
Активни вещества Глифозат 360 г/л
Производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба втора професионална

     Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения!

      Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите!

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КЛИНИК 36 СЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Едногодишни широколистни плевели 300 мл/дка

Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта

     Внася се във фаза бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Едногодишни житни плевели 600 мл/дка

Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта

     Внася се във фаза изкласяване на житните плевели.

30 дни
Едногодишни житни плевели 300 мл/дка

Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта

     Внася се във фаза изкласяване на житните плевели.

 

30 дни
Широколистни плевели 600 мл/дка

Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта
     Внася се във фаза бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Житни и широколистни плевели 700 мл/дка

Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта

 Многогодишни плевели

     Внася се във фаза изкласяване на житните плевели и във фаза бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Пшеница Житни и широколистни плевели 600 мл/дка

Пшеница (без хлебна и за производство на семена)

     Внася се преди жътва.

7 дни
Ечемик Житни и широколистни плевели 600 мл/дка

 Ечемик (без пивоварен и за производство на семена)

     Внася се преди жътва.

7 дни
Лоза Многогодишни житни плевели 800 мл/дка

При насочено пръскане.

     Внася се във фаза изкласяване на житните плевели.

21 дни
Лоза Житни и широколистни плевели 400 мл/дка

     Внася се във фаза изкласяване при житните плевели и във фаза бутонизация при широколистни плевели.

21 дни
Лоза Житни и широколистни плевели 600 мл/дка

     Внася се във фаза изкласяване при житните плевели и във фаза бутонизация при широколистни плевели.

21 дни
Лоза Многогодишни широколистни плевели 800 мл/дка

При насочено пръскане.

     Внася се във фаза бутонизация при широколистни плевели.

21 дни
Ябълка Многогодишни широколистни плевели 800 мл/дка

При насочено пръскане.

     Внася се във фаза бутонизация на широколистни плевели.

21 дни
Ябълка Житни и широколистни плевели 400 мл/дка

     Внася се във фаза изкласяване при житните плевели и във фаза бутонизация при широколистни плевели.

21 дни
Ябълка Житни и широколистни плевели 600 мл/дка

     Внася се във фаза изкласяване при житните плевели и във фаза бутонизация при широколистни плевели​.

21 дни
Ябълка Многогодишни житни плевели 800 мл/дка

При насочено пръскане.

     Внася се във фаза изкласяване на житните плевели.

21 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.