МИЛБЕКНОК

Търговско наименование МИЛБЕКНОК
Тип инсектицид
Активни вещества Милбемектин 9.3 г/л
Производител Белхим Кроп
Категория на употреба втора професионална

SPе 8 - Опасен за пчелите 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МИЛБЕКНОК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Ябълка Червен овощен акар 80 мл/дка

Внася се при поява на първите подвижни форми на неприятеля (след BBCH 69 – всички венчелистчета са паднали)
– второ приложение при поява на неприятеля.

14 дни
Портокал Обикновен паяжинообразуващ акар 300 мл/дка

При поява на неприятеля

14 дни
Мандарина Обикновен паяжинообразуващ акар 300 мл/дка

При поява на неприятеля

14 дни
Ягода Обикновен паяжинообразуващ акар 100 - 150 мл/дка

първо приложение при поява на подвижни форми – второ приложение при поява на неприятеля

8 дни
Ягода Червен овощен акар 100 - 150 мл/дка

първо приложение при поява на подвижни форми – второ приложение при поява на неприятеля

8 дни
Декоративни растения Обикновен паяжинообразуващ акар 25 - 35 мл/дка

Оранжерии

Приложение при поява на първите подвижни форми – последващи приложения при поява на вредителя До 3 бр употреби в/у едни и същи растения

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.