Парафиново масло

Препарати съдържащи Парафиново масло и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Парафиново масло и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Вишна Калифорнийска щитоносна въшка БЕЛПРОЙЛ-А
Обикновен паяжинообразуващ акар БЕЛПРОЙЛ-А
Червен овощен акар БЕЛПРОЙЛ-А
Черничева щитоносна въшка БЕЛПРОЙЛ-А
Грейпфрут Акари ОВИТЕКС ПЛАНТОЙЛ
Белокрилки ОВИТЕКС ОВИПРОН ТОП ЕК
Обикновен паяжинообразуващ акар ОВИПРОН ТОП ЕК ПЛАНТОЙЛ
Щитоносни въшки ОВИТЕКС БЕЛПРОЙЛ-А ОВИПРОН ТОП ЕК ПЛАНТОЙЛ
Дюля Калифорнийска щитоносна въшка ПАРА ЗОМЕР ЕСТЮОЙЛ ИНСЕКТОЙЛ КИИ ЛАИНКОЙЛ ПЛАНТОЙЛ
Червен овощен акар ПАРА ЗОМЕР
Кайсия Акари ОВИТЕКС ОВИПРОН ТОП ЕК
Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка ОВИТЕКС
Калифорнийска щитоносна въшка ОВИТЕКС ПАРА ЗОМЕР БЕЛПРОЙЛ-А ЕСТЮОЙЛ ИНСЕКТОЙЛ КИИ ЛАИНКОЙЛ ПЛАНТОЙЛ НИТРОПОЛ
Листни въшки ОВИТЕКС ОВИПРОН ТОП ЕК
Листозавивачки ОВИТЕКС
Обикновен паяжинообразуващ акар БЕЛПРОЙЛ-А
Обикновена сливова щитоносна въшка ОВИТЕКС
Червен овощен акар ПАРА ЗОМЕР БЕЛПРОЙЛ-А НИТРОПОЛ
Черничева щитоносна въшка ОВИТЕКС БЕЛПРОЙЛ-А ЕСТЮОЙЛ ИНСЕКТОЙЛ КИИ ЛАИНКОЙЛ ПЛАНТОЙЛ
Щитоносни въшки ОВИПРОН ТОП ЕК
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка ОВИТЕКС
Киви Черна маслинова щитоносна въшка ОВИПРОН ТОП ЕК
Черничева щитоносна въшка ОВИПРОН ТОП ЕК
Круша Акари ОВИТЕКС
Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка ОВИТЕКС
Калифорнийска щитоносна въшка ОВИТЕКС ПАРА ЗОМЕР БЕЛПРОЙЛ-А ЕСТЮОЙЛ ИНСЕКТОЙЛ КИИ ЛАИНКОЙЛ ОВИПРОН ТОП ЕК ПЛАНТОЙЛ НИТРОПОЛ
Крушова листна бълха ОВИТЕКС ОВИПРОН ТОП ЕК
Листни бълхи ОВИТЕКС
Листни въшки ОВИТЕКС ОВИПРОН ТОП ЕК
Листозавивачки ОВИТЕКС
Обикновен паяжинообразуващ акар БЕЛПРОЙЛ-А ОВИПРОН ТОП ЕК
Червен овощен акар ПАРА ЗОМЕР БЕЛПРОЙЛ-А ОВИПРОН ТОП ЕК НИТРОПОЛ
Червена стридоподобна щитоносна въшка ОВИТЕКС
Черничева щитоносна въшка ОВИТЕКС БЕЛПРОЙЛ-А
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка ОВИТЕКС
Лешник Акари ОВИПРОН ТОП ЕК
Листни въшки ОВИПРОН ТОП ЕК
Паяжинообразуващи акари ОВИПРОН ТОП ЕК
Щитоносни въшки ОВИПРОН ТОП ЕК
Лимон Акари ОВИТЕКС ПЛАНТОЙЛ
Белокрилки ОВИТЕКС ОВИПРОН ТОП ЕК НИТРОПОЛ
Обикновен паяжинообразуващ акар ОВИПРОН ТОП ЕК ПЛАНТОЙЛ
Щитоносни въшки ОВИТЕКС БЕЛПРОЙЛ-А ОВИПРОН ТОП ЕК ПЛАНТОЙЛ НИТРОПОЛ
Лоза Акари ОВИПРОН ТОП ЕК
Калифорнийска щитоносна въшка ПАРА ЗОМЕР
Щитоносни въшки ОВИПРОН ТОП ЕК
Мандарина Акари ОВИТЕКС ПЛАНТОЙЛ
Белокрилки ОВИТЕКС ОВИПРОН ТОП ЕК НИТРОПОЛ
Обикновен паяжинообразуващ акар ОВИПРОН ТОП ЕК ПЛАНТОЙЛ
Щитоносни въшки ОВИТЕКС БЕЛПРОЙЛ-А ОВИПРОН ТОП ЕК ПЛАНТОЙЛ НИТРОПОЛ
Орех Акари ОВИПРОН ТОП ЕК
Листни въшки ОВИПРОН ТОП ЕК
Паяжинообразуващи акари ОВИПРОН ТОП ЕК
Щитоносни въшки ОВИПРОН ТОП ЕК
Портокал Акари ОВИТЕКС ПЛАНТОЙЛ
Белокрилки ОВИТЕКС ОВИПРОН ТОП ЕК НИТРОПОЛ
Обикновен паяжинообразуващ акар ОВИПРОН ТОП ЕК ПЛАНТОЙЛ
Щитоносни въшки ОВИТЕКС БЕЛПРОЙЛ-А ОВИПРОН ТОП ЕК ПЛАНТОЙЛ НИТРОПОЛ
Праскова Акари ОВИТЕКС ОВИПРОН ТОП ЕК
Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка ОВИТЕКС
Калифорнийска щитоносна въшка ОВИТЕКС ПАРА ЗОМЕР БЕЛПРОЙЛ-А ЕСТЮОЙЛ ИНСЕКТОЙЛ КИИ ЛАИНКОЙЛ ПЛАНТОЙЛ НИТРОПОЛ
Листни въшки ОВИТЕКС ОВИПРОН ТОП ЕК
Листозавивачки ОВИТЕКС
Обикновен паяжинообразуващ акар БЕЛПРОЙЛ-А
Обикновена сливова щитоносна въшка ОВИТЕКС
Червен овощен акар ПАРА ЗОМЕР БЕЛПРОЙЛ-А НИТРОПОЛ
Черничева щитоносна въшка ОВИТЕКС БЕЛПРОЙЛ-А ЕСТЮОЙЛ ИНСЕКТОЙЛ КИИ ЛАИНКОЙЛ ПЛАНТОЙЛ
Щитоносни въшки ОВИПРОН ТОП ЕК
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка ОВИТЕКС
Слива Акари ОВИТЕКС ОВИПРОН ТОП ЕК
Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка ОВИТЕКС
Калифорнийска щитоносна въшка ОВИТЕКС БЕЛПРОЙЛ-А ЕСТЮОЙЛ ИНСЕКТОЙЛ КИИ ЛАИНКОЙЛ ПЛАНТОЙЛ НИТРОПОЛ
Листни въшки ОВИТЕКС ОВИПРОН ТОП ЕК
Листозавивачки ОВИТЕКС
Обикновен паяжинообразуващ акар БЕЛПРОЙЛ-А
Обикновена сливова щитоносна въшка ОВИТЕКС
Червен овощен акар ПАРА ЗОМЕР БЕЛПРОЙЛ-А НИТРОПОЛ
Черничева щитоносна въшка ОВИТЕКС БЕЛПРОЙЛ-А ЕСТЮОЙЛ ИНСЕКТОЙЛ КИИ ЛАИНКОЙЛ ПЛАНТОЙЛ
Щитоносни въшки ОВИПРОН ТОП ЕК
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка ОВИТЕКС
Череша Акари ОВИТЕКС ОВИПРОН ТОП ЕК
Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка ОВИТЕКС
Калифорнийска щитоносна въшка ОВИТЕКС ПАРА ЗОМЕР БЕЛПРОЙЛ-А ЕСТЮОЙЛ ИНСЕКТОЙЛ КИИ ЛАИНКОЙЛ ПЛАНТОЙЛ НИТРОПОЛ
Листни въшки ОВИТЕКС ОВИПРОН ТОП ЕК
Листозавивачки ОВИТЕКС
Обикновен паяжинообразуващ акар БЕЛПРОЙЛ-А
Обикновена сливова щитоносна въшка ОВИТЕКС
Червен овощен акар ПАРА ЗОМЕР БЕЛПРОЙЛ-А НИТРОПОЛ
Черничева щитоносна въшка ОВИТЕКС БЕЛПРОЙЛ-А ЕСТЮОЙЛ ИНСЕКТОЙЛ КИИ ЛАИНКОЙЛ ПЛАНТОЙЛ
Щитоносни въшки ОВИПРОН ТОП ЕК
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка ОВИТЕКС
Ябълка Акари ОВИТЕКС
Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка ОВИТЕКС
Калифорнийска щитоносна въшка ОВИТЕКС ПАРА ЗОМЕР БЕЛПРОЙЛ-А ЕСТЮОЙЛ ИНСЕКТОЙЛ КИИ ЛАИНКОЙЛ ОВИПРОН ТОП ЕК ПЛАНТОЙЛ НИТРОПОЛ
Крушова листна бълха ОВИПРОН ТОП ЕК
Листни бълхи ОВИТЕКС
Листни въшки ОВИТЕКС ОВИПРОН ТОП ЕК
Листозавивачки ОВИТЕКС
Обикновен паяжинообразуващ акар БЕЛПРОЙЛ-А ОВИПРОН ТОП ЕК
Червен овощен акар ПАРА ЗОМЕР БЕЛПРОЙЛ-А ОВИПРОН ТОП ЕК НИТРОПОЛ
Червена стридоподобна щитоносна въшка ОВИТЕКС
Черничева щитоносна въшка ОВИТЕКС БЕЛПРОЙЛ-А
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка ОВИТЕКС