СИГНАЛ 300 ЕС

Търговско наименование СИГНАЛ 300 ЕС
Тип инсектицид
Активни вещества Циперметрин 300 г/л
Производител ЮПЛ Юръп
Категория на употреба първа професионална

с несистемно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на СИГНАЛ 300 ЕС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Житна муха 200 мл/100 кг семена

Внася се във ВВСН 00 (сухо семе)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс 400 мл/ 100 кг семена
 • Посевна норма до 22 кг семена/дка;

С продукта да се обеззаразяват семена на пшеница и ечемик, които ще се засяват само през есенно-зимния период.

Пшеница Телени червеи 200 мл/100 кг семена

Внася се във ВВСН 00 (сухо семе)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс 400 мл/ 100 кг семена
 • Посевна норма до 22 кг семена/дка;

С продукта да се обеззаразяват семена на пшеница и ечемик, които ще се засяват само през есенно-зимния период.

Ечемик Житна муха 200 мл/100 кг семена

Внася се във ВВСН 00 (сухо семе)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс 400 мл/ 100 кг семена
 • Посевна норма до 22 кг семена/дка;

С продукта да се обеззаразяват семена на пшеница и ечемик, които ще се засяват само през есенно-зимния период.

Ечемик Телени червеи 200 мл/100 кг семена

Внася се във ВВСН 00 (сухо семе)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс 400 мл/ 100 кг семена
 • Посевна норма до 22 кг семена/дка;

С продукта да се обеззаразяват семена на пшеница и ечемик, които ще се засяват само през есенно-зимния период.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.