Броколи (Brassica oleracea var. italica)

регистрирани препарати за растителна защита при Броколи

регистрации срещу плевели
регистрации срещу болести
регистрации срещу неприятели
Рапична пеперуда
акари
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева белокрилка
зелева листна въшка
Зелева муха
Зелева нощенка
зелена прасковена листна въшка
Колорадски бръмбар
листни бълхи
Листни въшки
Малка полска нощенка
молци
мухи
нощенки
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Рапична листна оса
растителноядни дървеници
скакалци
трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади