Броколи (Brassica oleracea var. italica)

Регистрирани препарати за растителна защита при Броколи

Регистрации срещу плевели
Регистрации срещу болести
Регистрации срещу неприятели
Рапична пеперуда
Акари
Бели пеперуди
Белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Галообразуващ зелев хоботник
Гамозначна нощенка
Доматен миниращ молец
Дървеници
Дяволска пеперуда
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева белокрилка
Зелева коренова въшка
Зелева листна въшка
Зелева муха
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Зимна нощенка
Ипсилонова нощенка
Колорадски бръмбар
Листни бълхи
Листни въшки
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Молци
Мухи
Нощенки
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Паяжинообразуващи акари
Пеперуди
Подгризваща нощенка
Рапична листна оса
Растителноядни дървеници
Репна пеперуда
Скакалци
Стоножки
Телени червеи
Трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади