АУРА

търговско наименование АУРА
тип хербицид
Активни вещества профоксидим 200 г/л
производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата АУРА за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ОризКокошо просо40 - 100 мл/дка

Ориз (пресушено поле)
40 мл/дка - BBCH 14-15 (4-5 листа на културата)
50 мл/дка - BBCH 21-23 (начало на братене: видим първи брат – забележими три братя)
60-80 мл/дка -BBCH 23-29 (забележими три братя – видими максимален брой братя)
100 мл/дка - BBCH 29 (край на братене, максимален
брой братя)
* Използва се с адюванта Деш ХЦ в концентрация 0,2-0,25%

ОризДараджан40 - 100 мл/дка

Ориз (пресушено поле)
40 мл/дка - BBCH 14-15 (4-5 листа на културата)
50 мл/дка - BBCH 21-23 (начало на братене: видим първи брат – забележими три братя)
60-80 мл/дка -BBCH 23-29 (забележими три братя – видими максимален брой братя)
100 мл/дка - BBCH 29 (край на братене, максимален
брой братя)
* Използва се с адюванта Деш ХЦ в концентрация 0,2-0,25%

ОризДиво просо40 - 100 мл/дка

Ориз (пресушено поле)
40 мл/дка - BBCH 14-15 (4-5 листа на културата)
50 мл/дка - BBCH 21-23 (начало на братене: видим първи брат – забележими три братя)
60-80 мл/дка -BBCH 23-29 (забележими три братя – видими максимален брой братя)
100 мл/дка - BBCH 29 (край на братене, максимален
брой братя)
* Използва се с адюванта Деш ХЦ в концентрация 0,2-0,25%

ОризЕсенно просо40 - 100 мл/дка

Ориз (пресушено поле)
40 мл/дка - BBCH 14-15 (4-5 листа на културата)
50 мл/дка - BBCH 21-23 (начало на братене: видим първи брат – забележими три братя)
60-80 мл/дка -BBCH 23-29 (забележими три братя – видими максимален брой братя)
100 мл/дка - BBCH 29 (край на братене, максимален
брой братя)
* Използва се с адюванта Деш ХЦ в концентрация 0,2-0,25%