Профоксидим

Препарати съдържащи само Профоксидим

Препарати съдържащи Профоксидим и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Профоксидим и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ориз Дараджан АУРА
Диво просо АУРА
Есенно просо АУРА
Кокошо просо АУРА