профоксидим

препарати съдържащи само профоксидим

препарати съдържащи профоксидим и други активни вещества

    няма регистрирани такива