2,4 Д киселина

препарати съдържащи само 2,4 Д киселина

препарати съдържащи 2,4 Д киселина и други активни вещества

    няма регистрирани такива