2,4 Д киселина

Препарати съдържащи само 2,4 Д киселина

Препарати съдържащи 2,4 Д киселина и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество 2,4 Д киселина и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Едногодишни широколистни плевели ЕСТЕРОН 600 ЕК
Пшеница Едногодишни широколистни плевели ЕСТЕРОН 600 ЕК
Царевица Едногодишни широколистни плевели ЕСТЕРОН 600 ЕК