ПИКОК

Търговско наименование ПИКОК
Тип фунгицид
Активни вещества Фенпикоксамид 50 г/л
Производител Кортева Агрисайънс
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПИКОК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Жълта Ръжда 150 - 200 мл/дка

Зимна и пролетна пшеница

Твърда пшеница

Внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Пшеница Кафява ръжда 150 - 200 мл/дка

Зимна и пролетна пшеница

Твърда пшеница

Внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Пшеница Ранен листен пригор 150 - 200 мл/дка

Зимна и пролетна пшеница

Твърда пшеница

Внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Тритикале Жълта Ръжда 150 - 200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Тритикале Кафява ръжда 150 - 200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Тритикале Ранен листен пригор 150 - 200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Спелта Жълта Ръжда 150 - 200 мл/дка

Спелта

Внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Спелта Кафява ръжда 150 - 200 мл/дка

Спелта

Внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Спелта Ранен листен пригор 150 - 200 мл/дка

Спелта

Внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 14 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.