Фенпикоксамид

Препарати съдържащи само Фенпикоксамид

Препарати съдържащи Фенпикоксамид и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Фенпикоксамид и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Пшеница Жълта Ръжда ПИКОК
Кафява ръжда ПИКОК
Ранен листен пригор ПИКОК
Спелта Жълта Ръжда ПИКОК
Кафява ръжда ПИКОК
Ранен листен пригор ПИКОК
Тритикале Жълта Ръжда ПИКОК
Кафява ръжда ПИКОК
Ранен листен пригор ПИКОК