Фенпикоксамид

Препарати съдържащи само Фенпикоксамид

Препарати съдържащи Фенпикоксамид и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Фенпикоксамид и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Пшеница Жълта Ръжда ПИКОК
Кафява ръжда ПИКОК
Ранен листен пригор ПИКОК
Тритикале Жълта Ръжда ПИКОК
Кафява ръжда ПИКОК
Ранен листен пригор ПИКОК