АДМИРАЛ 10 ЕК

търговско наименование АДМИРАЛ 10 ЕК
тип инсектицид
Активни вещества пирипроксифен 100 г/л
производител Сумитомо кемикъл
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АДМИРАЛ 10 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Домати Оранжерийна белокрилка 7.5 - 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 88 : ( 80 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

С 30-200 л вода/дка

3 дни
Домати Оранжерийна белокрилка 7.5 - 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 88 : ( 80 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

С 30-200 л вода/дка

3 дни
Краставици Оранжерийна белокрилка 7.5 - 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 88 : ( 80 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

С 30-200 л вода/дка

3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.