АДМИРАЛ 10 ЕК

Търговско наименование АДМИРАЛ 10 ЕК
Тип инсектицид
Активни вещества Пирипроксифен 100 г/л
Производител Сумитомо кемикъл
Категория на употреба втора професионална

Да не се третира в присъствие на опрашители.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АДМИРАЛ 10 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Домати Оранжерийна белокрилка 7.5 - 50 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фаза BBCH 88 : ( 80 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

  • Брой мин/макс приложения – 2
  • Интервал между приложенията – 10 дни
  • Вода л/дка мин/макс – 30-200 л/дка 
3 дни
Краставици Оранжерийна белокрилка 7.5 - 50 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фаза BBCH 88 : ( 80 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

  • Брой мин/макс приложения – 2
  • Интервал между приложенията – 10 дни
  • Вода л/дка мин/макс – 30-200 л/дка 
3 дни
Тиквичка Оранжерийна белокрилка 7.5 - 50 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фаза BBCH 88 : ( 80 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

  • Брой мин/макс приложения – 2
  • Интервал между приложенията – 10 дни
  • Вода л/дка мин/макс – 30-200 л/дка 
3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.