МАНКОЦЕБ 80 ВП

Търговско наименование МАНКОЦЕБ 80 ВП
Тип фунгицид
Активни вещества Манкоцеб 80 %
Производител Ариста Лайфсайънс
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на МАНКОЦЕБ 80 ВП за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Мана 0.3 % 20 дни
Картофи Мана 250 г/дка 20 дни
Домати Картофена мана 0.25 % 20 дни
Краставици Мана 0.25 % 20 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.