зоксамид

препарати съдържащи само зоксамид

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи зоксамид и други активни вещества