РОКСАМ 75 ВГ

Търговско наименование РОКСАМ 75 ВГ
Тип фунгицид
Активни вещества Манкоцеб 66.7 %
Зоксамид 8.3 %
Производител Суммит Агро България
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на РОКСАМ 75 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Мана 0.18 %

(180 г/дка)

Внесен през 7 дни.

28 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.