КАБРИО ТОП

търговско наименование КАБРИО ТОП
тип фунгицид
Активни вещества пираклостробин 50 г/кг
метирам 550 г/кг
производител BASF
Категория на употреба непрофесионална

Регистрации на препарата КАБРИО ТОП за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ЛозаМана0.15 %

Интервал на третиране 7-10 дни

(150 г/дка)

28 дни
ЛозаМана0.2 %

Интервал на третиране 10-14 дни

(200 г/дка)

28 дни
Лозаоидиум (брашнеста мана)0.2 %

(200 г/дка)

28 дни
ЛозаСиво гниене0.2 %

(200 г/дка)

28 дни