АЛФИЛ ДУПЛО

търговско наименование АЛФИЛ ДУПЛО
тип фунгицид
Активни вещества манкоцеб 350 г/кг
фозетил - алуминий 350 г/кг
производител Индустриас Афраза
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата АЛФИЛ ДУПЛО за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ЛозаМана90 - 350 г/дка

Работен разтвор 30-70 л/дка

28 дни
КартофиМана90 - 400 г/дка

Работен разтвор 30-80 л/дка

21 дни