КАРИАЛ ФЛЕКС

Търговско наименование КАРИАЛ ФЛЕКС
Тип фунгицид
Активни вещества Симоксанил 180 г/кг
Мандипропамид 250 г/кг
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

С локално системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КАРИАЛ ФЛЕКС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Картофи Мана 60 г/дка

Внася се във фаза BBCH 31-89 (удължаване на главното стъбло – оформяне на клубените)

  • Брой мин/макс приложения – 6
  • Интервал между приложенията – 7
  • Вода л/дка мин/макс – 15-25 л/дка
21 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.