ЗОРВЕК ЕНДАВИА

Търговско наименование ЗОРВЕК ЕНДАВИА
Тип фунгицид
Активни вещества Бентиаваликарб 70 г/л
Оксатиапипролин 30 г/л
Производител Кортева Агрисайънс
Категория на употреба втора професионална

С комбинирано действие (системно и несистемно)

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЗОРВЕК ЕНДАВИА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Картофи Мана 40 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 10 (от клубени: първите листенца започват да нарастват) – до карантинния срок.

  • Брой мин/макс приложения – 4
  • Интервал между приложенията – 7-10
  • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
  • Интервал 7 дни - при по-силно нападение на болестта
7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.