КОРСЕЙТ МАКС ВП

Търговско наименование КОРСЕЙТ МАКС ВП
Тип фунгицид
Активни вещества Манкоцеб 600 г/кг
Симоксанил 80 г/кг
Производител ДюПон Интернешънъл Оперейшънс
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на КОРСЕЙТ МАКС ВП за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Мана 0.15 % 28 дни
Картофи Мана 150 г/дка 14 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.