КУПРОСЕЙТ ГОЛД М

търговско наименование КУПРОСЕЙТ ГОЛД М
тип фунгицид
Активни вещества манкоцеб 640 г/кг
симоксанил 80 г/кг
производител Agria
Категория на употреба непрофесионална

Регистрации на препарата КУПРОСЕЙТ ГОЛД М за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ЛозаМана0.15 %

(150 г/дка)

20 дни