ВИНКЕР ВГ

Търговско наименование ВИНКЕР ВГ
Тип фунгицид
Активни вещества Бентиаваликарб 17.5 г/кг
Фолпет 500 г/кг
Производител АДАМА
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ВИНКЕР ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Мана 200 г/дка 42 дни
Домати Картофена мана 200 г/дка 7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.