Фолпет

Актуални и стари регистрации на активно вещество Фолпет и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Мана ФОЛОУ 80 ВГ ФРИЛЪР 80 ВГ ФЛОУЕТ 80 ВГ
Картофи Мана ФОЛПАН 80 ВДГ
Лоза Бяло гниене ФОЛОУ 80 ВГ ФРИЛЪР 80 ВГ ФЛОУЕТ 80 ВГ
Екскориоза СОЛОФОЛ ФОЛОУ 80 ВГ ФРИЛЪР 80 ВГ ФЛОУЕТ 80 ВГ ФОЛДЪР 80 ВГ ФОЛПЕТИС 50 СК
Мана СОЛОФОЛ ФОЛОУ 80 ВГ ФРИЛЪР 80 ВГ ФЛОУЕТ 80 ВГ ФОЛДЪР 80 ВГ ФОЛПАН 80 ВДГ ФОЛПЕТИС 50 СК
Оидиум (брашнеста мана) ФОЛПАН 80 ВДГ
Сиво гниене ФОЛОУ 80 ВГ ФРИЛЪР 80 ВГ ФЛОУЕТ 80 ВГ ФОЛДЪР 80 ВГ ФОЛПАН 80 ВДГ
Червен бренер ФОЛДЪР 80 ВГ
Черно гниене ФОЛОУ 80 ВГ ФРИЛЪР 80 ВГ ФЛОУЕТ 80 ВГ ФОЛДЪР 80 ВГ
Ябълка Струпясване ФОЛПАН 80 ВДГ