ТОП ПЛЮС 70 ВП

Търговско наименование ТОП ПЛЮС 70 ВП
Тип фунгицид
Активни вещества Тиофанат - метил 700 г/кг
Производител Зенит Кроп Сайънсис
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ТОП ПЛЮС 70 ВП за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Сиво гниене 100 - 120 г/дка

Винени сортове

Внася се до ВВСН 81 (до начало на узряване на гроздовете) Сиво гниене (Botrytis cinerea) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30-125 л/дка

35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.