ТОП ПЛЮС 70 ВП

търговско наименование ТОП ПЛЮС 70 ВП
тип фунгицид
Активни вещества тиофанат - метил 700 г/кг
производител Зенит Кроп Сайънсис
Категория на употреба непрофесионална

Регистрации на препарата ТОП ПЛЮС 70 ВП за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Лозаоидиум (брашнеста мана)0.1 %14 дни
ЛозаСиво гниене0.1 %14 дни