Тиофанат - метил

Препарати съдържащи само Тиофанат - метил

Препарати съдържащи Тиофанат - метил и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Тиофанат - метил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Кайсия Ранно кафяво гниене ТОПСИН М 70 ВДГ
Лоза Оидиум (брашнеста мана) ТОПСИН М 70 ВДГ
Сиво гниене ТОП ПЛЮС 70 ВП ТОПСИН М 70 ВДГ
Пшеница Брашнеста мана ТОПСИН М 70 ВДГ
Тютюн Черно гниене ТОПСИН М 70 ВДГ
Ябълка Брашнеста мана ТОПСИН М 70 ВДГ