АКОИДАЛ ВГ

търговско наименование АКОИДАЛ ВГ
тип фунгицид
Активни вещества сяра 80 %
производител Куиметал индъстрис
Категория на употреба непрофесионална

Регистрации на препарата АКОИДАЛ ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Лозаоидиум (брашнеста мана)0.25 %20 дни