АКОИДАЛ ВГ

търговско наименование АКОИДАЛ ВГ
тип фунгицид
Активни вещества сяра 80 %
производител Куиметал индъстрис
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АКОИДАЛ ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза оидиум (брашнеста мана) 0.25 % 20 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.