ПОЛ-СУЛФУР 80 ВГ

Търговско наименование ПОЛ-СУЛФУР 80 ВГ
Тип фунгицид
Активни вещества Сяра 800 г/кг
Производител ЦИЕХ Саржина
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПОЛ-СУЛФУР 80 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Оидиум (брашнеста мана) 100 - 400 г/дка 5 дни
Домати Брашнеста мана 60 - 200 г/дка 3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.