СОЛФОЛИКИД

търговско наименование СОЛФОЛИКИД
тип фунгицид
Активни вещества сяра 720 г/л
производител Азуфрера и Фертилизантес Паларес
Категория на употреба непрофесионална

Регистрации на препарата СОЛФОЛИКИД за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ЛозаМана0.3 %

(300 мл/дка)

20 дни