АПОЛО 50 СК

Търговско наименование АПОЛО 50 СК
Тип инсектицид
Активни вещества Клофентезин 500 г/л
Производител АДАМА
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АПОЛО 50 СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Жълт лозов акар 30 - 40 мл/дка
  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс 100 л/дка
30 дни
Домати Обикновен паяжинообразуващ акар 40 мл/дка
  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс 100 л/дка
3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.