Клофентезин

Препарати съдържащи само Клофентезин

Препарати съдържащи Клофентезин и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Клофентезин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Обикновен паяжинообразуващ акар АПОЛО 50 СК
Лоза Жълт лозов акар АПОЛО 50 СК