СПИРОКС

търговско наименование СПИРОКС
тип фунгицид
Активни вещества спироксамин 500 г/л
производител Ариста Лайфсайънс
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата СПИРОКС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Лозаоидиум (брашнеста мана)60 мл/дка

Десертни сортове - 14 дни карантина.
Винени сортове – 35 дни карантина.