ТАЛЕНДО ЕКСТРА

Търговско наименование ТАЛЕНДО ЕКСТРА
Тип фунгицид
Активни вещества Тетраконазол 80 г/л
Прокиназид 160 г/л
Производител Кортева Агрисайънс
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТАЛЕНДО ЕКСТРА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Брашнеста мана 7.5 - 25 мл/дка

Максимален брой приложения за ВП – 3 бр. от BBCH 55-79 с Интервал между третиранията 10-14 дни.

30 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.